Ukraine Home Spanish French German Polish Chinese Site Map Legal Notice
© 2011 Strategy Resource Partners         Legal Notice          Site Map

Strategy Resource Partners koncentruje się na strategii konkurencyjnej. I niczym więcej:

Pomagamy odnoszącym sukcesy firmom, pracującym nad powiązaniem obecności firmy na rynku i jej struktury kosztów z jej powodzeniem.

Mamy siedzibę w Londynie i partnerów na całym świecie.


STRATEGIA

Szukamy i formatujemy informacje, tak aby można było podejmować trudne decyzje mając jasną wizję problemów i wyników.

ZASOBY

Mamy zasoby, z których możesz skorzystać. Dobra strategia nie dotyczy wyników kolejnego kwartału ale nadchodzących lat. Nie spodziewamy się wezwania do rewizji przygotowanej strategii przez następne pięć lat.

PARTNERZY

Jesteśmy partnerstwem, nie firmą. Nie mamy udziałowców oczekujących dywidend. Dlatego też współpracujemy z Tobą, by poprawić Twoje obroty

 "…..Jak osiągnąć lepsze wyniki

(udział w rynku, wzrost, przepływ środków pieniężnych) od konkurentów

 - i wrócić do domu w piątkowy wieczór..."


WITAJ