Ukraine Home Spanish French German Polish Chinese Site Map Legal Notice
© 2011 Strategy Resource Partners         Legal Notice          Site Map Kim jesteśmy

S R P została założona w 1991 przez czterech partnerów: Gilesa Cattermole, Cathy Shoebridge, Pię Pasternak i Marię White-Spunner.

Wokół tego partnerstwa zgromadziła się niewielka grupa specjalistów w dziedzinie strategii:

S R P działa na całym świecie - Mamy także szeroką sieć partnerów międzynarodowych.

Specjalizujemy się w łączeniu odpowiednich zespołów do konkretnych projektów. Zazwyczaj zatrudniamy z native speakerów w konkretnym kraju.
Giles Cattermole                   Matt Barney                     Lizi Hesling

Bartosz Pastuszka              Chris Cattermole                Kyryll Zhyvotovskiy            

Maria White-Spunner & Giles Cattermole

Pia Pasternak & Cathy Shoebridge