© 2011 Strategy Resource Partners         Legal Notice          Site Map
Legal Notice Site Map Ukraine Home Spanish French German Polish Chinese

KREDO STRATEGA


Wierzymy w jedną prawdę: że lepsze wyniki przychodzą z lepszą strategią


Wierzymy w jeden wymóg: że lepsza strategia zależy od lepszych informacji


Dzięki temu można rzeczy przemyśleć i ulepszyć


Mamy obowiązek wobec samych siebie oraz naszych udziałowców poprawiać nasze wyniki


Dla własnego dobra powinniśmy pracować mądrzej; nie tylko cięższej


 Trzeciego dnia powinniśmy zapytać siebie, jak możemy służyć naszym klientom lepiej, szybciej lub taniej niż nasi konkurenci


Wrócą wtedy i złożą następne zamówienie. Rynek mówi poprzez udział w rynku


Wierzymy w siłę analiz i liczb, jeżeli przekładają się na działania


które przemawiają przez zyski


Wierzymy w skupianie się tylko na tym, co robimy najlepiej.


Potwierdzamy, że udziałowcy wymagają od nas dużego wysiłku


Dążymy do zrównoważonej, zyskownej przyszłości oraz komfortowej emeryturyAMEN

CO MYŚLIMY