© 2011 Strategy Resource Partners         Legal Notice          Site Map
Legal Notice Site Map Ukraine Home Spanish French German Polish Chinese

Jesteśmy strategami; ale nie realizujemy strategii.

To znaczy: nie ustalamy nowej strategii - ani nie podejmujemy decyzji strategicznych - za Ciebie.

Ponieważ do każdej decyzji strategicznej potrzeba dwóch stron:

1. Świata zewnętrznego: rynku, klientów, konkurentów, dostawców, i władz podatkowych.

2. Świata wewnętrznego: priorytetów rzeczywistych firmy. Co chcą osiągnąć Dyrektorzy; czego muszą unikać; co ich zdaniem firma może zrobić - a czego nie; w jaki sposób zareagują pracownicy.

SRP może pomóc z problemami "świata zewnętrznego". Możemy rzucić światło na "trudne" niepewności i problemy. Ale nigdy nie dorównamy Twojej wiedzy o "świecie wewnętrznym".

Trudne decyzje strategiczne są trudne, ponieważ uwzględniają kompromisy. I te kompromisy oznaczają niepewność. SRP odpowiada na te niepewności faktami; koszty, ceny, reakcje marketingowe, reakcje konkurentów. Następnie opracowujemy oddziaływanie tych faktów na Twoje ilości, koszty, zyski i przepływy pieniężne.


 Zbieramy, formatujemy i interpretujemy informacje dla Ciebie,

Tak aby można było podejmować trudne decyzje świadomie.


Dlaczego to robimy dla Ciebie:?

1. Nie jesteśmy Tobą - Jeżeli badasz świat i rynek na każdym kroku i przy każdej kwestii, pomożemy uzyskać Ci określoną reakcję - jako poważnemu graczowi. Możemy zadawać te same pytania co mała, bardzo prywatna firma doradcza i uzyskać bezstronne odpowiedzi

2. Mamy szerokie doświadczenie - członkowie SRP mają prawie wiek doświadczenia w doradztwie strategicznym

3. Mamy narzędzia i podejścia - Opracowaliśmy serię określonych metod, aby uzyskać dostęp i sformatować informacje, które nie są po prostu "przeszukiwaniem Internetu". Pracujemy w terenie

4. Mamy światową sieć - Nasz główny zespół w Londynie jest mały ale mamy partnerów we wszystkich regionach świata. Nasze badania „w terenie" są przeprowadzane przez miejscowych, działających w ich rodzimym środowisku i kulturze


Co robimy